Σχετικά μ' εμάς

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1972, από τον ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΕΡΗ, με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις και λοιπές εφαρμογές ιατρικών και βιομηχανικών αερίων. Έκτοτε συνεχίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον απαιτητικό χώρο της υγείας αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία και την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της. Παράλληλα φροντίζει να υιοθετεί νέες τεχνολογικές μεθόδους και να εξελίσσεται έχοντας πάντα σα γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την ποιότητα καθώς και την αντίληψη ότι η εργασία μας αποτελεί κοινωνικό έργο και συμβολή στη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας.

Στόχοι & Αξίες

Επενδύοντας συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και τις νέες τεχνολογίες, στόχος της Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική αγορά.

Η δυναμική πορεία της Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αξίες όπως η ευθύνη και η συνέπεια σε κάθε ενέργεια, ο σεβασμός και η αφοσίωση στο συνεργάτη και η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνέπεια & Αξιοπιστία

Η πολυετής εμπειρία της Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στο χώρο των ιατρικών αερίων αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της. Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας μας είναι η απόλυτη συνέπεια προς τους συνεργάτες της.

Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η Η & Γ ΖΕΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με τους συνεργάτες της, επιβεβαιώνουν καθημερινά την αξιοπιστία της. Η πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο, την καθιστούν τον σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη.

TOP