Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες

Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και κενού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή καθώς και την πιστοποίηση ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και κενού σε Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα και δομές φιλοξενίας και αποκατάστασης.

Διαθέτουμε μόνιμο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, με μακροχρόνια εμπειρία. Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας και σύγχονης τεχνολογίας σύμφωνα ώς προς τις τεχνικές τους προδιαγραφές με την ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία.

Εγκαταστάσεις διανομής εργαστηριακών αερίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή καθώς και την πιστοποίηση ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διανομής εργαστηριακών αερίων ιατρικών αερίων και κενού σε εργαστηρια, ερευνητικά κέντρα, φαρμακοβιομηχανίες και κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Διαθέτουμε μόνιμο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, με μακροχρόνια εμπειρία. Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας και σύγχονης τεχνολογίας σύμφωνα ως προς τις τεχνικές τους προδιαγραφές με την ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία.

Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και κενού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ΄ ολοκλήρου τη συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και κενού σε Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα και δομές φιλοξενίας και αποκατάστασης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ποιότητας, εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές των υπο συντήρηση εγκαταστάσεων και πλήρως συμβατά με αυτές. Διαθέτουμε μόνιμο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, με μακροχρόνια εμπειρία.

Συντήρηση εγκαταστάσεων διανομής εργαστηριακών αερίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ΄ ολοκλήρου τη συντήρηση εγκαταστάσεων διανομής εργαστηριακών αερίων  σε εργαστηρια, ερευνητικά κέντρα, φαρμακοβιομηχανίες και κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ποιότητας, εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές των υπο συντήρηση εγκαταστάσεων και πλήρως συμβατά με αυτές. Διαθέτουμε μόνιμο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, με μακροχρόνια εμπειρία.

Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας!

Εξελισσόμαστε συνεχώς, υιοθετώντας νέες τεχνολογικές μεθόδους και έχοντας πάντα σαν γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη-συνεργάτη, την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και την αντίληψη ότι η εργασία μας  αποτελεί κοινωνικό έργο και συμβολή στη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας.

Τα πιο ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα δεν μπορείς να τα κατασκευάσεις ή να τα χρησιμοποιήσεις, ή ακόμα και να τα προωθήσεις εάν δεν έχεις μεράκι… εάν δεν το νοιώθεις πραγματικά μέσα από τη καρδιά σου, όπως εμείς!

TOP